AMERYKAŃSKA TWIERDZA

W re­zultacie twierdza amerykańska, pełna ludzi, którzy są często zachowawczy w sprawach religii, będąc zarazem szowinistami z przekonania, izolacjonista- mi w polityce zagranicznej i konserwatystami w po­lityce gospodarczej, zaczęła wzbierać od podskórnej rewolty przeciw wszelkim przykrym przejawom na­szej niebezpiecznej nowoczesności.Można nie zgadzać się z ich poglądami, ale trudno nie mieć sympatii dla tych ludzi, dotychczas zaję­tych głównie pomnażaniem dóbr materialnych i pod .wieloma względami prostych, którzy oderwani zo­stali od swoich „normalnych” zajęć, wciągnięci w obcy i wymagający świat i zmuszeni nauczyć się tak wiele w tak krótkim czasie. Być może najbar­dziej w stosunku przeciętnego Amerykanina do no­woczesnego świata należy podziwiać właśnie jego cierpliwość i hojność.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!