Kategoria: Śmieszne zdjęcia

Dziecko w pełni akceptowane

Dziecko w pełni akceptowane rozwija się najlepiej. Każde dziecko ma inną twarz. Każde rozwija się także według całkowicie indywidualnego modelu. Jakieś niemowlę może być bardzo zaawansowane w rozwoju fizycznym i ruchowym — wcześnie siada, wstaje, chodzi. Powiemy nim, że to mały

Względy natury praktycznej

Są osoby od urodzenia grubokościste, masywne i krępe, inne urodziły się i pozostały drobnokościste i delikatne. O niektórych mówimy, że mają wrodzoną skłonność do tycia. Nawet jeśli chudną, np. podczas choroby, bardzo szybko to wyrównują. Kłopoty, jakie miewają w życiu,

Niemowlęta nie są z kruchego szkła

Niemowlęta nie są z kruchego szkła. „Tak strasznie się boję, że zrobię mu krzywdę, obchodząc się z nim nieumiejętnie” — tak mówi się często przy pierwszym dziecku. Nie musicie się aż tak martwić; wasze maleństwo jest dość wytrzymałe. Matki i

Filozofia zbliżona do praktyki pediatrycznej

Te właśnie odkrycia przyczyniły się między innymi do ogolnego złagodzenia dyscypliny wychowawczej i zwiększenia starań o zapewnienie dzieciom tego, czego każde z nich jako odrębna indywidualność potrzebuje. Kilku luminarzy amerykańskiej psychiatrii — Aldrich, Powers i Ge- sell — zaczęło wprowadzać filozofię

Zmieniające się teorie

W minionym pięćdziesięcioleciu, które było świadkiem zmieniających się teorii, większość rodziców sprostała swoim obowiązkom właśnie dzięki temu, że sami dorastali w miarę szczęśliwi, i w związku z tym bez obawy wychowywali własne dzieci tradycyjnymi metodami, nie przyjmując żadnej z nowych

Rodzice zdezorientowani

Rodzice zdezorientowani nowymi teoriami dzielą się na dwie grupy. Pierwsza, to ci, którzy wyrastali z poczuciem niewiary we własne zdanie. Jeżeli nie mają do siebie zaufania, muszą — chcąc nie chcąc — kierować się tym, co mówią inni. Druga grupa

Zwolennicy swobody wychowawczej

Zwolennicy swobody wychowawczej, których nie razi to, że ich dziecko ma niedbały sposćib bycia, jeśli jest ono z gruntu dobre, a także tacy, którzy nie przesadzają na punkcie np. czystości i punktualności! też wychowają dzieci wrażliwe i wychodzące innym naprzeciw,

Koncepcje psychologiczne

Widać więc, że koncepcje psychologiczne nie pomogą, jeśli nie będą podbudowane wyczuciem dobra i zła; mogą stanąć w jaskrawej sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem; mogą przysporzyć rodzicom dodatkowych kłopotów. Myślę jednak, że więcej dzieci rosłoby z poczuciem szczęścia i stabilizacji, gdyby w

Piękno we wszystkich dziedzinach sztuki

Tworzymy piękno we wszystkich dziedzinach sztuki. To wszystko jesl możliwe dzięki aspiracjom, jakie już od wczesnego dzieciństwa budzą się w nas przez podziw dla naszych ojców. Zarówno ludzie religijni, jak i niereligijni — wszyscy są zdolni uwierzyć w potęgę miłości

Silne przywiązanie do obojga rodziców

Zgodnie z prawami ustanowionymi przez naturę silne przywiązanie do obojga rodziców, o jakim tu mówimy, odegrawszy swą rolę przez rozbudzenie w dziecku ideałów i przyspieszenie dojrzewania, musi potem „Znacznie osłabnąć, by dziecko zrobiło kolejny duży krok naprzód — między 6

Zdolności człowieka

Zdolności człowieka, o których tu mówimy, rozwiną się u pewnych jednostek w wysokim stopniu, u wielu w umiarkowanym, u pozostałych w niewielkim. Zdolności te — do idealizmu, twórczości, uduchowienia  są obecne w stanie utajenia u wszystkich dzieci. Czy wszystkie zostaną

Ideały dla dzieci

Dlaczego nasze dzieci powinny mieć ideały. Dziecku, któremu zaszczepiono jakieś ideały, nie zabraknie okazji, ażeby je wcielać w życie. Stoimy w obliczu ogromnych problemów w kraju i na świecie. Odwoławszy się do przedsiębiorczości i materialistycznych dążeń jednostek, dokonaliśmy cudów w dziedzinie