INTELEKTUALISTA

Intelektualista jako ideolog, który pierwszy spro­wadzał do kraju wszelkie nowości i często przy­spieszał swoim wpływem ich akceptację, rzecz ja­sna, uważany był za tego, który przyczynił się w po­ważnej mierze do zniszczenia otoczki, w jakiej wy­rosła Ameryka, i rzecz jasna, w konsekwencji nie poskąpiono mu z tego powodu zarzutów ponad mia­rę. W dawnych czasach Ameryka nie miała ideolo­gii, gdyż sama nią była. Kiedy europejskie antago­nizmy zwietrzały i straciły znaczenie na ziemi ame­rykańskiej w XVIII i XIX w., uznano, że nowy na- tód nie podziela ideologii wyrosłych na gruncie tych antagonizmów, lecz stwarza inną alternatywę, udowadniając, że zdolność do kompromisów i gra w otwarte karty, zamiłowanie do ciężkiej pracy zdrowego rozsądku są lepsze i bardziej użyteczne niż zamiłowanie do szerokich i dzielących ludzi abstrakcji.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!