ROZWÓJ CHARAKTERU

W rozwoju in­dywidualnego charakteru, ani w rozwoju historycz­nym problemy nie stają w tak prostej i abstrakcyj­nej formie. Z tej samej przyczyny byłoby bezcelo­we przyjęcie formy, w jakiej stawia się i.e zarzuty, próba obrony intelektu przeciw uczuciom czy charakterowi, czy praktyczności. Intelektu nie na­leży rozumieć jako wyzwania w stosunku do innych zalet ludzkich, cechy, za którą trzeba zapłacić fa­talnie wysoką cenę, ale raczej jako ich uzupełnienie, bez którego nie można ich w pełni wykorzystać. Niewiele racjonalnie myślących ludzi zaprzeczy, że posługiwanie się zdolnościami intelektualnymi jest jednym z głównych przejawów osobowości ludzkiej że stanowi to przynajmniej jeden z ważnych, obok innych, cel w życiu.

Witaj na moim blogu! Jeśli szukasz bloga parentingowego to doskonale trafiłeś. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły dzieci i ich wychowania w nowoczesny sposób. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania!